Ghusl

AmaFaraaidh eGhusl

AmaFaraaidh eGhusl 1. Ukuhahaza umlomo ngendlela yokuthi amanzi afike yonke indawo. 2. Ukufaka amanzi emakhaleni kuze kufike ethanjeni. 3. Ukuthela umzimba wonke ngamanzi. AmaSunnat eGhusl 1. Ukwenza inhloso yokususa konke ukungcola ukuze ube msulwa. 2. Uma iSatr imbozekile yisho uBismillah. 3. Geza izandla kufike esihlakaleni kathathu. 4. Ukugeza izitho zangasese …

Read More »