IDurood Yesizwe Ifikela KuRasullulah (sallallahu alayhi wasallam)

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني (المعجم الكبير للطبراني، الرقم: 2729، وإسناده حسن كما في الترغيب والترهيب للمنذري، الرقم: 2571) UHazrat Hasan bin Ali (radhiyallahu anhu) ubika ukuthi uHazrat Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam) …

Read More »

Ukuphendula IAzaan – 2

2. Uma uMuazzin esho uحيّ على الصلاة (hayya alas salaah) no حيّ على الفلاح (hayya alal falaah) kumele uthi لا حول ولا قوت الا بالله ( la hawla wala quwwata illa billah). Kodwa uma uphinda wona amazwi kaMuazzin ngokuthi حي على الصلاة (hayya alas salaah) futhi emuva kwalokho uthi لا …

Read More »

Isixwayiso Esinzimza SikaRasulullah (sallallahu alaihi wasallam)

Umyalezo Osuka KuHazrat Sa’d (radhiyallahu anhu) Obhekise KumaMuslim. Ngenkathi Kuyimpi yaseUhud uRasullullah (sallallahu alayhi wasallam) wabuza, “Ukephi uSa’d bin Rabee? anginalo ulwazi ngesimo sakhe”. Emuvakwalokho omunye wamaSahabaah wathunywa ukuthi akayomcinga. Wahamba wayomfuna lakade kulele khona abafileyo waqala wamemeza igama likaHazrat Sa’d (radhiyallahu anhu) ukuze abone ukuthi uyaphila yini. Kwenye indawo …

Read More »

Izingelosi Zidlulisela IDurood KuRasullulah (sallallahu alayhi wasallam)

عن ابن عباس قال: ليس أحد من أمة محمد يصلي على محمد أو يسلم عليه إلا بلغه يصلي عليك فلان ويسلم عليك فلان (مسند إسحاق بن راهويه، الرقم: 911، رجاله ثقات إلا أبا يحيى القتات، ففيه ضعف.) UHazrat Ibnu Abbaas (radhiyallahu anhu) wake washo lokhu okulandelayo, “Akekho umuntu wesizwe sikaRasulullah …

Read More »

Ukuphendula IAzaan

IAzaan ibalwa ezimpawini ezibalulekile kwiIslam. Uma iAzaan ibalulekile kakhulu kanje kwiIslam, kumele siyikhombise inhlonipho ngokuwaphinda amagama eAzaan futhi singazibandakanyi ngezinkulumo zomhlaba ngalesosikhathi. Ezomthetho zibhalile ukuthi akulungile ukuzibandakanya ngezinkulumo zomhlaba ngesikhathi seAzaan. 1. Uma uzwa iAzaan, phendula iAzaan ngokuphinda amagama ashiwo UMuazzin. Ngokwesibonelo, uma uzwa uMuazzin ethi الله اكبر الله اكبر …

Read More »

IImaan YamaSahaabah (radhiyallahu anhum) Iwuphawu Lokubonisa Impumelelo

Uthando LaHazrat Ali (radhiyallahu anhum) LikaRasulullah (sallallahu alayhi wasallam) Ngobusuku la uRasullullah (sallallahu alayhi wasallam) waye kade eqala uhambo lakhe oluya eMadinah, abangakholwa babe kade bezungeze indlu yakhe ngenhloso yokumbulala. URasullullah (sallallahu alayhi wasallam) walayeza uHazrat Ali (radhiyallahu anhu) ukuthi achithe ubusuku bakhe endlini yakhe ukuze abangakholwa bezocabanga ukuthi ukhona …

Read More »

Ingelosi Ema Ethuneni Elibusisekile likaRasulullah Ukuze Lidlulisele IDurood Yesizwe 

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه الله أسماء الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه هذا فلان بن فلان قد صلى عليك (رواه البزار كما في الترغيب والترهيب، …

Read More »

Indlela Yokusho IAzaan YeFajr

Uma usho iAzaan yeFajr, uzosho iAzaan ngalendlela ekuchazwe ngayo ekuqaleni. Umehluko ukuthi uzosho lamagama alandelayo kabili emuva kokusho u حي على الفلاح (hayya alal falaah). الصلاة خير من النوم ISalaah ingcono kunobuthongo. عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله علمني …

Read More »

UAllah Umemezela Injabulo Yakhe Engapheli YamaSahaabah (radhiyallahu anhum)

Uthando LukaHazrat Uthmaan (radhiyallahu anhu) LikaRasulullah (sallallahu alayhi wasallam) Ngeskhathi seHudaibiya, ngenkathi abangakholwa banqabela amaMuslim ukuthi angene eMakkah Mukarramah ukuze enze iUmrah (uhambo oluncwele), uHazrat Uthmaan (radhiyallahu anhu) wathunywa uHazrat Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam) ukuthi ahambe ayobonisana neqembu leKuraish eMakkah Mukarramah. Ngenkathi uHazrat Uthmaan (radhiyallahu anhu) ehambile eye eMakkah Mukarramah, …

Read More »

Izingelosi Ezihamba Umhlaba Ziqoqa AmaDurood

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام (سنن النسائي، الرقم: 1282، صحيح ابن حبان، الرقم: 913) UHazrat Abdullah bin Mas’ood (radhiyallahu anhu) ubika ukuthi uHazrat Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam) wathi, “Ngempela, UAllah uneqembu lezingilosi ezizula (umhlaba …

Read More »